מדרשות בנות

מדרשת מגדל עוז

בית המדרש הגבוה לנשים ע"ש סטלה ק. אברהם, מגדל עוז.
בית המדרש מושתת על אמונה עמוקה בחשיבות הגדולה של עיצוב עולם תורני מעמיק לנשים במיוחד לבנות המעונינות לפתח את אישיותן הרוחנית ובד בבד להעמיק את השכלתן התורנית.

  מדרשת מגדל עוז

כתובת: ד"נ צפון יהודה 90915

טלפון: 02-9934520

מייל: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.