אולפנת נגה בית שמש PDF הדפסה
אולפנת 'אמי"ת נגה , המוגדרת כ'אולפנה תורנית יצירתית'- הינה בראש ובראשונה בית חינוך.
מהו בית חינוך? האם זהו מושג שונה ונבדל מזה המקובל יותר- 'בית ספר'?

אנו מאמינים באמונה שלמה בקשר העמוק והבסיסי שבין חינוך ולימוד, כשני רכיבים בלתי נפרדים. תלמידותינו נפגשות עם תכנים עמוקים ומורכבים של תורה, מדעי הרוח וטבע, שפות ואומנויות- כולם נובעים ממקורות של קודש וכרוכים זה בזה בהוויה אחת אחידה. מעבר למפגש עם עולמות הידע, אנו מחנכים לפתיחות, למיון, לריבוי דעות ואפשרויות, למורכבות, כל זאת על בסיס איתן של תורה ויראת שמים. המרחב החינוכי והחברתי המתרחש בתוך סביבה הטרוגנית, המפגישה את הבנות עם עולמות שונים ומגוונים, יצמיח בע"ה נשים שעולמן החברתי והתרבותי עמוק ועשיר.

"... באין בסיס של השקפה חומרית גדולה ועשירה, ההשקפה האצילית מטשטשת...וכל המטפלים בחומר ביושר ובצדק, בין הנותנים חלק לגוף ולתביעותיו, לחברה ולתביעותיה...בין המייחדים זמן להסתכלות מדעית בכל ערכי החומר בארץ ובשמים וכל אשר בם, בהיות עינם וליבם אל הרוח והנשמה העליונה מכל, הם המביאים את ברכת האושר והשלום בעולם..."
( הראי"ה, שמונה קבצים -קובץ א'.(

חינוך בנות בדורנו הוא אתגר מרתק הדורש תשומת לב מיוחדת. היפתחות לאפשרויות מגוונות , הכוונה לניצול פוטנציאל אישי בכל המישורים, עלולים להראות כמעכבים חלילה את משימת החיים הנשית הבסיסית- הקמת בית ומשפחה. אנו רואים חובה לעצמנו לתת את הדעת למורכבות זו, להתמודד עימה באומץ ובישרות, ולכוון את הבנות להביא את כלל כוחותיהן ויכולותיהן לידי ביטוי - בבחינת 'חכמת נשים בנתה ביתה'.

עם כל זאת, תלמידותינו נטועות בהוויתה של מדינת ישראל, ראשית צמיחת גאולתינו, נפתחות ומתוודעות אל אתגריה המיוחדים ומחויבות לשרתה באמונה, כל אחת על פי נטיותיה, ויכולותיה האישיות. 'עולם חסד יבנה'- כאורח חיים וכערך הבא לידי ביטוי הולם ומתאים בכל שלב ושלב בחיים- הן בשנות הלימודים, הן בשנות השרות הפורמאליות והן בחיים הבוגרים.

שילוב של כל אלה היא משימה גדולה, מורכבת ומרתקת. יש צורך בחיבור תמידי אל עולמן של התלמידות, ומודעות למערכת תרבותית רבת השפעה שבני הנוער מצויים בתוכה כל העת. צוות האולפנא לומד, משתלם ומשתכלל בעולמות התוכן הלימודיים ובמשימות החינוכיות הנדרשות בימינו. ואנו כולנו תפילה שיחד עם בית ההורים תצליח דרכנו.

" ... ותן בליבנו בינה להבין ולהשכיל, לשמוע, ללמוד וללמד, לשמור ולעשות ולקיים את כל דברי תלמוד תורתך, באהבה."

 

 

 

 

כתובת:  רח' נחל רפאים 19   בית שמש

טלפון: 02-9920858

מייל: noga@amit.org.il

אתר: אתר האולפנא