הדפסה
אישים -

הרב משה המאירי - אוסטרובסקי

רב, מורה ומחנך, ממייסדי הסתדרות 'המזרחי' ומנהיגיה ומראשי היישוב העברי בארץ ישראל בטרם הקמת המדינה, מהבוֹנים והמעצבים של מערכת החינוך הדתי-לאומי בארץ.

  אוסטרובסקי המאירי  הרב משה המאירי - אוסטרובסקי

 משה נולד בערב ראש השנה תרמ"ו בפינסק-קארלין שברוסיה הלבנה. בילדותו למד שם ב'חדרים'. בסוף שנת תרנ"ז עלה כל בית אביו והשתקע בירושלים והוא הוכנס לישיבת 'תורת חיים' בירושלים. לאחר שנות לימוד בישיבה הוכשר להוראה על ידי 'בית ועד לרבנים' שליד הישיבה ובשנת תר"ע הוסמך לרבנות על ידי רבני ירושלים ובראשם רבי חיים ברלין, רבּהּ של ירושלים והראי"ה קוק, שהיה אז רבּהּ של יפו. בקיץ תרע"ג נתמנה לרב במושבה עקרון ושימש ברבנות זו שבע שנים.

בתום מלחמת העולם הראשונה (תרע"ח) היה מן הראשונים ליזום הקמת הסתדרות 'המזרחי' בארץ ישראל, לאחר שזו כבר התקיימה כשש עשרה שנים בגולה. ואכן, בסוף אלול תרע"ח, נוסדה רשמית הסתדרות 'המזרחי' בארץ ישראל ומאז היה בין הדמויות הראשונות בתוכה. השתתף כנציג 'המזרחי' בקונגרסים ציוניים רבים וכן בוועידות ארציות ועולמיות של תנועת הציונות הדתית. כן השתתף בוועידות עולמיות של 'המזרחי' ובכינוס העולמי של 'המזרחי' שהתקיים בירושלים בשנת תש"ו. נבחר לחבר המרכז העולמי של 'המזרחי' ועמד בראש המחלקה לחינוך של המרכז העולמי עד יום פטירתו.

בתחילת תרע"ט נתמנה למורה ראשי בבית ספר 'נצח ישראל' בפתח תקווה. בשנת תר"פ הטילה עליו הסתדרות 'המזרחי' לפעול להקמת בית מדרש למורים בירושלים, המוסד שאיחד בתוכו את 'ישיבת המשתלמים' של ועד החינוך בירושלים ואת בית המדרש למורים 'נצח ישראל' בפתח תקווה. בשנה הראשונה לקיומו של בית המדרש למורים 'מזרחי', שימש הוא ממלא מקום המנהל ומורה לתלמוד והוסיף להורות בו עד יומו האחרון.

היה ממניחי היסוד ומראשי הבונים של ארגון היישוב העברי בארץ, שהיה בו הגרעין למדינה העברית והכלי לשלטון ממלכתי עצמאי. נבחר כנציג 'המזרחי' לאספות הנבחרים הראשונה, השנייה, השלישית והרביעית ולהנהלת הוועד הלאומי. בשנת תרצ"א נתמנה על ידי הוועד הלאומי לראש המחלקה לארגון הקהילות בארץ ישראל ובתפקיד זה שימש עד פטירתו. גוּלת הכותרת לפעולתו במסגרת מחלקה זו, היא ארגון הרבנות הראשית לארץ ישראל והכרתה החוקית והציבורית כמוסד הדתי העליון בתוך 'כנסת ישראל'. משנת תרצ"ב שימש חבר בוועד המנהל למערכת החינוך של 'כנסת ישראל' וחבר בוועד המפקח על מערכת החינוך של 'המזרחי' בארץ ישראל.

חיבר ספרים בשדה החינוך וההוראה: "המידות שהתורה נדרשת בהן", "מבוא לתלמוד", שאושר על ידי הוועד המפקח על בתי הספר של 'המזרחי' כספר עזר לתלמידי הסמינרים למורים ולתלמידי בתי ספר תיכוניים. כן חיבר את הספרים "ארגון היישוב העברי בארץ ישראל" ו"תולדות המזרחי בארץ ישראל". בשנת תש"ו הוציאו מוקיריו לרגל יובלו השישים ספר הערכה לפעולותיו בשם "איש התורה והמעשה" בעריכת הרב א"י זסלנסקי וא"י לבנון. לימים הוקמה ישיבת הסדר על שמו ליד סמינר ליפשיץ בירושלים.

הרב משה המאירי נפטר בירושלים ביום כ"ה בסיוון תש"ז.