הדפסה
מכינות קדם צבאיות -

תורה בציון

הגיעה העת שהמחנה הציוני-דתי ייטול חלק פעיל ומשפיע בפעילות קירוב לבבות ויטביע בה את חותמו הערכי המיוחד. מתוך הבנה שהעיסוק בקרוב לבבות דורש הכשרה מיוחדת- נפתחה בירושלים הישיבה לקרוב לבבות "תורה בציון"קירוב הלבבות זו המשימה עכשיו. אם גם אתה מבין את חשיבות שיתופם של בני תורה בהרחבה ובחיזוק של ידיעת ה' בארץ ובחו"ל ובהנחלת ערכי אהבת התורה,העם והארץ -מקומך כאן, "תורה בציון" זו השליחות של החיים שלך"תורה בציון"- שליחות לחיים
"תורה בציון"- את אחי אנוכי מבקש
"תורה בציון"- מכשירים את הלב
"תורה בציון" לומדים לקרב

כתובת: רח' ניקנור 32 שכונת קטמון