החינוך בפרשה

פרשת ויקרא - א זעירא

פרשת ויקרא - א זעירא

כל המעיין בתנ"ך יראה כי האותיות הכתובות בספר התורה אינם אחידות.יש והסופר כותבן זעירות, ויש מקומות שכותב הוא אותן גדולות. או כמאמר חז'ל " אתוון זעירים"...

המשך קריאה: פרשת ויקרא - א זעירא
אשליה ושמה חופש

אשליה ושמה חופש

"עבדי הזמן - עבדי עבדים הם, עבד ה' הוא לבד חופשי! על כן בבקש כל אנוש חלקו- חלקי ה', אמרה נפשי" (ריה"ל) המאבק לחופש מאז שהאדם החל להיות מודע לעצמו, הוא...

המשך קריאה: אשליה ושמה חופש
רעל חדש

רעל חדש

רעל חדש הופיע בעולם: האינטרנט. רבנים גדולים שהחרימוהו יודעים היטב מה הם עושים. מחקרים מראים שאנשים העובדים עם אינטרנט, מבזבזים ששים אחוז מזמנם לגלישה...

המשך קריאה: רעל חדש
'ושמחת בחגך', במה משמחם?

'ושמחת בחגך', במה משמחם?

"תנו רבנן: חייב אדם לשמח בניו ובני ביתו ברגל, שנאמר 'ושמחת בחגך', במה משמחם? ביין. רבי יהודה אומר: אנשים בראוי להם, ונשים בראוי להן. אנשים בראוי להם –...

המשך קריאה: 'ושמחת בחגך', במה משמחם?
פרשת תזריע - מה עשיתי רק אמרתי!

פרשת תזריע - מה עשיתי רק אמרתי!

התורה אומרת בפרשתנו, שאישה יולדת היא טמאה, וצריכה להביא קרבן חטאת לאחר מספר שבועות (תלוי אם ילדה בן או בת). האם חטא הוא ללדת? מדוע צריכה האישה לחוש אש...

המשך קריאה: פרשת תזריע - מה עשיתי רק אמרתי!
הכנה מראש

הכנה מראש

ואל יבא ב?כ?ל עת אל הקדש (ויקרא טז, ב) שניים מבניו של אהרון מתו ביום חנוכת המשכן, מכיוון שהתקרבו יותר ממה שהיו צריכים, יותר ממה שהיו יכולים. הם ניסו ל...

המשך קריאה: הכנה מראש
התקדמות בהדרגה

התקדמות בהדרגה

וספרתם לכם ממחרת השבת מיו?ם הביאכם את עמר התנופה שבע שבתות תמימת תהיינה... תספרו חמשים יום (ויקרא כג, טו-טז) הנה מצווה אותנו התורה לספור חמישים יום, מ...

המשך קריאה: התקדמות בהדרגה
שתהיו עמלים בתורה – מידת ההשתדלות ולא ההצלחה

שתהיו עמלים בתורה – מידת ההשתדלות ולא ההצלחה

על הפסוק אם בחקתי תל?כו? ואת מצותי תשמרו ועשיתם אתם (ויקרא כו, ג) פירש רש"י: "יכול זה קיום מצוות? כשהוא אומר 'ואת מצוותי תשמרו' הרי קיום המצוות אמור,...

המשך קריאה: שתהיו עמלים בתורה – מידת ההשתדלות ולא ההצלחה