אמונה

אם אין דרך ארץ אין תורה .  . .

אם אין דרך ארץ אין תורה . . .

ר' יונה בפירושו על מסכת אבות מסביר את הפתגם כך שלפני שאדם נכנס לבית המדרש קודם כל הוא צריך להיות אדם. ידועה השאלה מדוע אין ציווי מיוחד בתורה על המידות...

המשך קריאה: אם אין דרך ארץ אין תורה . . .
חידוש חיי האומה והמחשבה

חידוש חיי האומה והמחשבה

חיי כנסת ישראל, ההולכים ומתחדשים בארץ ישראל, מביאים אותנו לחדש ולרומם את מהלך ההיגיון והמחשבה שלנו. הצורה המיוחדת של חידוש זה, צריך שתורגש בכל המקצועו...

המשך קריאה: חידוש חיי האומה והמחשבה
התחדשות רוח ישראל

התחדשות רוח ישראל

על ידי תחייתם של ישראל בארץ ד', יחודש הרוח, ורעיון אלהי עליון, איתן ומזוקק, יופיע מנאות יעקב, לטהר את הרוח הדתי שבכל מלא עולם, ועימו יחד, יטוהר הרוח ה...

המשך קריאה: התחדשות רוח ישראל
חכמה אל מול בינה

חכמה אל מול בינה

חכמת הקודש אינה זורחת, כי אם בארץ ישראל. כל מה שמציירים בחוץ לארץ, אינם אלא תולדות הבינה וסעיפיה: "יפוצו מעיינותיך חוצה, ברחובות פלגי מים". על ידי הצי...

המשך קריאה: חכמה אל מול בינה
פנימיות התורה

פנימיות התורה

אם יזדמן איזה דור או דורות, שכל מושגיהם הכלליים נתעלו והתפתחו ועל אותה החלקה של המושגים האלהיים לא שלחו המפתחים והעובדים יד, אז נשאר אותו הדור, במצב ש...

המשך קריאה: פנימיות התורה
שאיפת החירות מעלה מדרגות

שאיפת החירות מעלה מדרגות

מרגישים הם בעלי ההסתכלות העליונה את החרות העליונה ואינם יכולים להיות משועבדים בשום שיעבוד, שכל שיעבוד הוא שיעבוד של בשר ודם. גם קבלת עול מלכות שמים הר...

המשך קריאה: שאיפת החירות מעלה מדרגות
דעת אלקים

דעת אלקים

דעת אלהים מיוסדת לברוח מהחיים הפגומים, המרוסקים והחסרים – לחיים שלמים, מובלטים ומלאים, גם בעולם הזה. ניצוץ אחד של אור ד' החי באיזה לב, מספיק כבר לגרש...

המשך קריאה: דעת אלקים
פעולת התורה והדרכתה

פעולת התורה והדרכתה

הגילוי הסקירתי הרוחני הפנימי במעמקי נשמת ישראל מציג לפנינו את כל התורה המעשית כולה בצורתה הפנימית, האידיאית, על כל פרטיה. כל ההתפשטות של תורה שבעל פה...

המשך קריאה: פעולת התורה והדרכתה