יום כיפור

בואו ונמשיך את הרגע

בואו ונמשיך את הרגע

פרשה ומשמעותה לימינו- יום כיפור בואו ונמשיך את הרגע מאת: הרב ראובן הילר ליל יום כיפור. בית הכנסת מתמלא לאט לאט בהמוני מתפללים. אנשים מתעטפים בטליתותיה...

המשך קריאה: בואו ונמשיך את הרגע
הרב ראובן הילר מאמר ליום כיפור

הרב ראובן הילר מאמר ליום כיפור

40 שנה למלחמת יום הכיפורים יום כיפור תשע"ד הרב ראובן הילר פרשה ומשמעותה לדורינו י' בתשרי תשל"ד. אנו בעיצומה של תפילת המנחה שבהמשכה נהגנו ללכת לכותל המ...

המשך קריאה: הרב ראובן הילר מאמר ליום כיפור
''לפני מי אתם מטהרים'' - ליום הכיפורים

''לפני מי אתם מטהרים'' - ליום הכיפורים

המשנה בסוף מסכת יומא אומרת: האומר אחטא ואשוב, אחטא ואשוב, אין מספיקין בידו לעשות תשובה. אחטא ויום הכפורים מכפר, אין יום הכפורים מכפר. עברות שבין אדם ל...

המשך קריאה: ''לפני מי אתם מטהרים'' - ליום הכיפורים
ספר יונה ויום הכיפורים

ספר יונה ויום הכיפורים

מה ראו חכמים לקרא ספר זה ברגעי ההתעלות, סמוך לתפילת נעילה? אמנם יש התאמה מעניינת בין מהלך הספר לתקופת השנה- בתשובת אנשי נינווה אנו קוראים על מלך נינוה...

המשך קריאה: ספר יונה ויום הכיפורים
כל נדרי

כל נדרי

כידוע, כל נדרי היא התפילה בעלת הרייטינג הגבוה ביותר מבין התפילות של הימים הנוראים. מה מייחד תפילה זו עד שגם יהודים שאינם מקפידים על תרי"ג מצוות משתדלי...

המשך קריאה: כל נדרי
''וזרקתי עליכם מים טהורים וטהרתם''

''וזרקתי עליכם מים טהורים וטהרתם''

במרכז תפילת מוסף של יום הכיפורים עומדת עבודתו של הכהן הגדול שתכליתה "לכפר על בני ישראל מכל חטאתם" (ויקרא טז, לד). אדם אחד מזכה את האומה כולה, מכפר עלי...

המשך קריאה: ''וזרקתי עליכם מים טהורים וטהרתם''
''עד שיפסיינו''

''עד שיפסיינו''

במסגרת הלכות יום הכיפורים בשולחן ערוך, מצויים שני סימנים קצרים העוסקים בהלכות תשובה: סימן תרו שכותרתו היא "שיפייס אדם את חבירו בערב יום הכיפורים", וסי...

המשך קריאה: ''עד שיפסיינו''
על חטא שחטאנו - לפניך...

על חטא שחטאנו - לפניך...

וידוי "על חטא" כבר שגור בפינו. "על חטא שחטאנו לפניך באונס וברצון... באימוץ הלב... בבלי דעת...". אולם אם נעצור לרגע ונחשוב על משמעותו, נתמה?. לכאורה, א...

המשך קריאה: על חטא שחטאנו - לפניך...