שמחת תורה

צירוף של המספר שבע

צירוף של המספר שבע

הרמב"ן נותן הסבר יפה מתוך הקבלה: המספר שבע הוא מספר השייך לעולם הטבעי. ישנם שבעה ימים בשבוע, שבעה תווים בסולם הקולות ושבעה כיוונים (ימין, שמאל, למעלה,...

המשך קריאה: צירוף של המספר שבע
שם חלקת מחוקק - לשמחת תורה

שם חלקת מחוקק - לשמחת תורה

"ולגד אמר... וירא ראשית לו כי שם חלקת מחוקק ספון ויתא ראשי עם צדקת ה' עשה ומשפטיו עם ישראל" - מה ראה גד מה ענין מחוקק לכאן ואיזו צדקה עשה לפי רש"י, "ר...

המשך קריאה: שם חלקת מחוקק - לשמחת תורה
מורשה קהילת יעקב

מורשה קהילת יעקב

"מעשה ברבי ינאי שהיה מהלך בדרך. פגע בו אדם אחד שהיה משופע [=עשיר] ביותר. אמר לו רבי ינאי: יתכבד רבי ויתארח בביתי. אמר לו [=האורח]: אעשה מה שיהנה אותך....

המשך קריאה: מורשה קהילת יעקב
לרקוד עם ספר התורה

לרקוד עם ספר התורה

נשאלתי: מהו יחסה של ההלכה בנוגע לרצונם של נשים בקהילה לרקוד עם ספר תורה בשמחת תורה, בעיקר לאור העובדה ששאלה זו מעוררת מחלוקת בקרב הקהילה.

המשך קריאה: לרקוד עם ספר התורה
בריאת העולם וגבורות גשמים

בריאת העולם וגבורות גשמים

ירידת גשמים מוגדרת במשנה בשם "גבורות גשמים". כפי ששנינו בריש מס' תענית: מאימתי מזכירין גבורות גשמים, ר' אליעזר אומר מיום טוב הראשון של חג (הסוכות). ר'...

המשך קריאה: בריאת העולם וגבורות גשמים