מקץ

עדות היא לבאי עולם - הרב אמיר ורד על חנוכה

עדות היא לבאי עולם - הרב אמיר ורד על חנוכה

עדות היא לבאי עולם מחוץ לפרוכת העדות יערוך אותו אהרן וכו', עדות היא לבאי עולם שהשכינה שורה בישראל, מאי עדות?, אמר רב: זו נר מערבי, שנותן בה שמן כמידת...

המשך קריאה: עדות היא לבאי עולם - הרב אמיר ורד על חנוכה
תוכחה מאהבה

תוכחה מאהבה

"וירדו אחי יוסף עשרה לשבר בר ממצרים, ואת בנימין אחי יוסף לא שלח יעקב את אחיו כי אמר פן יקראנו אסון - ויוסף הוא השליט על ארץ הוא המשביר לכל עם הארץ, וי...

המשך קריאה: תוכחה מאהבה
למה הרעותם לי

למה הרעותם לי

"אמר רבי יוחנן: ראוי היה יעקב אבינו לירד למצרים בשלשלאות של ברזל, אלא שזכותו גרמה לו דכתיב, 'בחבלי אדם אמשכם בעבותות אהבה"'. (שבת פ"ט, ב'). ובמדרש משל...

המשך קריאה: למה הרעותם לי
שותפות עם הציבור – הכרחית  - לפרשת מקץ

שותפות עם הציבור – הכרחית - לפרשת מקץ

פרשת השבוע מדגישה כי ליוסף נולדו שני בנים לפני בוא שנות הרעב. עובדה זו נדרשת לשני פנים. מכלל הן אנו שומעים לאו, ואכן הגמרא במסכת תענית לומדת מפסוקים א...

המשך קריאה: שותפות עם הציבור – הכרחית - לפרשת מקץ
בכל יהודי קיים שרביט של מלוכה  - לפרשת מקץ

בכל יהודי קיים שרביט של מלוכה - לפרשת מקץ

כאשר עוסקים בפרשה "מקץ", עולות שתי תמיהות. הראשונה - מה ראה פרעה להעדיף את פתרון יוסף על פתרון חרטומיו והשנייה, לאחר שהעדיף פתרון יוסף, מדוע מינהו למש...

המשך קריאה: בכל יהודי קיים שרביט של מלוכה - לפרשת מקץ
פנינים לפרשת ''מקץ''

פנינים לפרשת ''מקץ''

כאשר מתעוררים מחלום

המשך קריאה: פנינים לפרשת ''מקץ''
גלות וגאולה - לפרשת מקץ

גלות וגאולה - לפרשת מקץ

כאשר שולח יעקב את בניו לשבור בר במצרים "כי כבד הרעב בארץ", הוא שולח את עשרת בניו לבד מבנימין אותו הוא משאיר אתו. וקשה, מדוע צריכים כל עשרת בניו לירד ל...

המשך קריאה: גלות וגאולה - לפרשת מקץ
שפת? לא ידעתי! אשמע – לפרשת מקץ

שפת? לא ידעתי! אשמע – לפרשת מקץ

פרעה חולם חלום ובחלומו "הנה עומד על היאור". והכתוב מודיע, אחרי תיאור החלומות, שפרעה זימן אליו את כל חרטומיו וחכמיו: "ואין פותר אותם לפרעה". אז זוכר שר...

המשך קריאה: שפת? לא ידעתי! אשמע – לפרשת מקץ
''אני פרעה'' - לפרשת מקץ

''אני פרעה'' - לפרשת מקץ

על הפסוקים: "ויאמר פרעה אל יוסף אחרי הודיע אלהים אותך את כל זאת אין נבון וחכם כמוך. אתה תהיה על ביתי ועל פיך ישק כל עמי רק הכסא אגדל ממך" [1] , דרשו ח...

המשך קריאה: ''אני פרעה'' - לפרשת מקץ
פרשת השבוע- מקץ

פרשת השבוע- מקץ

פרשת השבוע מדגישה כי ליוסף נולדו שני בנים לפני בוא שנות הרעב, עובדה זו נדרשת לשני פנים. מכלל הן אנו שומעים לאו, ואכן הגמרא במסכת תענית לומדת מפסוקים א...

המשך קריאה: פרשת השבוע- מקץ