וארא

עם מי עושים שלום? הרב יהושע ויצמן - ראש ישיבת מעלות- לפרשת וארא

עם מי עושים שלום? הרב יהושע ויצמן - ראש ישיבת מעלות- לפרשת וארא

בסיום פרשת שמות אנו קוראים על עיכובים קשים בתהליך גאולתם של ישראל, דבר שמביא את משה לטעון כלפי ה' [1] : למה הרעות לעם הזה למה זה שלחתני. בתגובה לכך מת...

המשך קריאה: עם מי עושים שלום? הרב יהושע ויצמן - ראש ישיבת מעלות- לפרשת וארא
שבע מכות ושלש מכות הרב ישראל רוזנברג

שבע מכות ושלש מכות הרב ישראל רוזנברג

עשר המכות שהכה הקב"ה את מצרים מחולקות בין פרשת וארא לפרשת בא. שבע מכות בפרשת וארא ושלש אחרונות בפרשת בא. מה ראו רבותינו לחלק בין המכות. יתכן שהחלוקה ה...

המשך קריאה: שבע מכות ושלש מכות הרב ישראל רוזנברג
בני בכורי ישראל ירחם שמשוביץ

בני בכורי ישראל ירחם שמשוביץ

לאחר שיוצא משה מבית פרעה בפעם הראשונה בסוף הפרשה הקודמת הוא מחל בדו שיח עם הקב"ה שנמשך בפרשתינו בטענה שהשליחות לא הצליחה והקב"ה חוזר על ההבטחה שהוא יו...

המשך קריאה: בני בכורי ישראל ירחם שמשוביץ
גלות וגאולה – בין אמונה לציפיה ירחם שמשוביץ*

גלות וגאולה – בין אמונה לציפיה ירחם שמשוביץ*

פרשת שמות מסתיימת בצעקתו המרה של מרע"ה אל ד', בה הוא חוזר כביכול על טענותיו בסנה, על השליחות עצמה ועל חלקו בה ובייחוד "איך ישמעני פרעה". אבל מוסיף הוא...

המשך קריאה: גלות וגאולה – בין אמונה לציפיה ירחם שמשוביץ*
לא אלמנה היא ההיסטוריה, חנן פורת לפרשת וארא

לא אלמנה היא ההיסטוריה, חנן פורת לפרשת וארא

לא אלמנה היא ההיסטוריה וידבר אלהים אל-משה ויאמר אליו אני י-ה-ו-ה. וארא א?ל אברהם אל יצחק ואל יעקב באל שדי ושמי י-ה-ו-ה לא נודעתי להם... לכן אמר לבני י...

המשך קריאה: לא אלמנה היא ההיסטוריה, חנן פורת לפרשת וארא
האני ו''אני ה''' הרב יהושע ויצמן - ראש ישיבת מעלות

האני ו''אני ה''' הרב יהושע ויצמן - ראש ישיבת מעלות

וידבר אלהים אל משה ויאמר אליו אני ה' . וארא אל אברהם אל יצחק ואל יעקב באל שדי ושמי ה' לא נודעתי להם. וגם הקמתי את בריתי אתם לתת להם את ארץ כנען את ארץ...

המשך קריאה: האני ו''אני ה''' הרב יהושע ויצמן - ראש ישיבת מעלות
גלות וגאולה – בין אמונה לציפיה ירחם שמשוביץ

גלות וגאולה – בין אמונה לציפיה ירחם שמשוביץ

פרשת וארא אינה מתחילה ולא ממשיכה את תשובת ד' לשאלתו של משה. היא מסבירה למשה את משמעות המילה "אמונה" וגם שצפיה או תקוה ואמונה עלולים לפעמים לנגוד אחת א...

המשך קריאה: גלות וגאולה – בין אמונה לציפיה ירחם שמשוביץ
פרשת וארא -הרב אברהם יצחק הלוי כלאב

פרשת וארא -הרב אברהם יצחק הלוי כלאב

נערך על ידי הרב מוקדש לרפואת אשר ישעיהו בן רבקה

המשך קריאה: פרשת וארא -הרב אברהם יצחק הלוי כלאב
הכל תלוי בנקודת המבט - לפרשת וארא הרב יהושע ויצמן, ראש ישיבת מעלות

הכל תלוי בנקודת המבט - לפרשת וארא הרב יהושע ויצמן, ראש ישיבת מעלות

פתיחת הפרשה היא בפניה של ה' אל משה, המופיעה בצורה כפולה [1] : וידבר אלהים אל משה ויאמר אליו אני ה' . חציו הראשון של הפסוק משתמש בביטויים של מידת הדין...

המשך קריאה: הכל תלוי בנקודת המבט - לפרשת וארא הרב יהושע ויצמן, ראש ישיבת מעלות
פרשת וארא

פרשת וארא

בפרשת השבוע אנחנו שומעים על התחלת המכות שהכה הקב'ה את המצרים. הקב'ה מכה עשר מכות את המצרים (שבע מהן בפרשה שלנו) עד שהם שולחים את בני ישראל ממצרים. מי...

המשך קריאה: פרשת וארא