יתרו

אמונה וביטחון

אמונה וביטחון

יתרו(שמות יח-כ) מאת הרב יהונתן גפן "אנכי ה' אלוקיך אשר הוצאתיך מארץ מצרים מבית עבדים" (שמות כ ב). הדיבר הראשון בעשרת הדברות הוא מצוות האמונה, המצווה ל...

המשך קריאה: אמונה וביטחון
על יכולת הקשבה וחיפוש האמת

על יכולת הקשבה וחיפוש האמת

יתרו(שמות יח-כ) בפרשת השבוע שלנו, מתאספים למרגלות הר סיני שלושה מליון יהודים ורואים במו עיניהם, כיצד הקב'ה מעניק למשה רבנו את לוחות הברית. יש לחזור ול...

המשך קריאה: על יכולת הקשבה וחיפוש האמת
אני ומעמד הר סיני

אני ומעמד הר סיני

במוקד הפרשה עומדת ההתגלות האלוקית לעם ישראל - מעמד הר סיני ומתן תורה. מעמד הר סיני הוא מיסודי האמונה, וכפי שמביא הרמב"ם: משה רבינו לא האמינו בו ישראל...

המשך קריאה: אני ומעמד הר סיני
זכור ושמור בדיבור אחד

זכור ושמור בדיבור אחד

כאשר אנו מתבוננים בעשרת הדברות, המופיעות בפרשתינו ומשוים אותן לעשרת הדברות, שבפרשת ואתחנן, אנו יכולים להבחין בכמה הבדלים ביניהם, למשל: "לא תענה ברעך ע...

המשך קריאה: זכור ושמור בדיבור אחד
והעם רואים את הקולות

והעם רואים את הקולות

פרשתנו ממשיכה את סיפור תהליך הגאולה של עם ישראל וממשת את הנאמר למשה בסנה "וזה לך האות כי אנוכי שלחתיך, בהוציאך את העם ממצרים תעבדון את האלקים על ההר ה...

המשך קריאה: והעם רואים את הקולות
אני ומעמד הר סיני

אני ומעמד הר סיני

במוקד הפרשה עומדת ההתגלות האלוקית לעם ישראל - מעמד הר סיני ומתן תורה. מעמד הר סיני הוא מיסודי האמונה, וכפי שמביא הרמב"ם: משה רבינו לא האמינו בו ישראל...

המשך קריאה: אני ומעמד הר סיני
מה שמועה שמע? עו''ד אביעד הכהן

מה שמועה שמע? עו''ד אביעד הכהן

יתרו חותן משה קבע לו מקום של כבוד בתולדות ישראל. אך "שמע" את החדשות, וכבר רץ לפגוש את משה חתנו. אכן, חכמים נחלקו בטיבה של "שמיעה" זו. למרות פשט הכתובי...

המשך קריאה: מה שמועה שמע? עו''ד אביעד הכהן
רקי מי ששומע - מדבר - לפרשת יתרו הרב יהשוע ויצמן - ראש ישיבת מעלות

רקי מי ששומע - מדבר - לפרשת יתרו הרב יהשוע ויצמן - ראש ישיבת מעלות

בפתיחת פרשת השבוע, העוסקת בעיקרה במעמד הר סיני ובמתן תורה, מופיע סיפור בואו של יתרו לישראל, ועצתו למשה. נראה, שפרשה זו מהוה הקדמה למתן תורה, וטמונים ב...

המשך קריאה: רקי מי ששומע - מדבר - לפרשת יתרו הרב יהשוע ויצמן - ראש ישיבת מעלות
יום כיפור

יום כיפור

מיתת צדיקים מכפרת-דברים בעקבות מותו של חנן פורת קריאת התורה ביום כיפור המתארת את עבודת הכהן הגדול ביום זה פותחת במילים "וַיְדַבֵּר ד' אֶל משֶׁה אַחֲרֵ...

המשך קריאה: יום כיפור
פרשת יתרו:

פרשת יתרו:

פרשת יתרו: א.מדוע נזקק משה לעצת יתרו? נזכרתי ברעיון ששמעתי לפני שנים רבות ממו"ר הרב עמיטל, ראש ישיבת הר-עציון: כידוע אף שהנושא המרכזי בפרשה הוא מעמד ה...

המשך קריאה: פרשת יתרו: