אמור

מדינת ישראל וקידוש השם

מדינת ישראל וקידוש השם

אמור(ויקרא כא-כד) מדינת ישראל וקידוש השם בפרשת השבוע שלנו, מצווה הקב'ה את בני ישראל: "ולא תחללו את שם קודשי [ = חילול השם], ונקדשתי בתוך בני ישראל [ =...

המשך קריאה: מדינת ישראל וקידוש השם
פרשה משפחתית אמור

פרשה משפחתית אמור

אמור(ויקרא כא-כד) פרשה משפחתית אמור אדם שאיבד מישהו או משהו היקר ללבו, טבעי שיחוש צער גדול וירצה להתאבל על כך. עם זאת, במוקדם או במאוחר, יגיע שלב מסוי...

המשך קריאה: פרשה משפחתית אמור
אמת פנימית או חובה?

אמת פנימית או חובה?

פרשה ארוכה עוסקת במצוות החגים, ובעיקר - בקרבנותיהם. והנה, בעיצומה של הפרשה - בין קרבן שתי הלחם של חג השבועות לבין מצוות התרועה בראש השנה - מופיעות שתי...

המשך קריאה: אמת פנימית או חובה?
לקראת פ'

לקראת פ' "אמור" תש"ע

פרשת אמור: בתקופה זו עסקנו רבות בענייני הגבורה שזהו מענייני דיומא. אך הפרשיות שלנו מובילות אותנו גם לנושא הקדושה. פתחנו בכך בשבת שעברה בפרשת "קדושים"...

המשך קריאה: לקראת פ' "אמור" תש"ע
מקדש ישראל והזמנים

מקדש ישראל והזמנים

"אלה מועדי ד' אשר תקראו אתם מקראי קודש אלה הם מועדי" - נשאלת השאלה למה נכתב "אתם" חסר? דבר זה בכדי לאפשר לנו לקרא "א?ת?ם" במקום "או?תם", דבר זה בא ללמ...

המשך קריאה: מקדש ישראל והזמנים
חיים של קידוש ה'

חיים של קידוש ה'

ולא תחלו את שם קדשי, ונתקדשתי בתוך בני ישראל, אני ה' מקדשכם (ויקרא, כב, לב). יש כאן ב' מצוות, עשה ולא תעשה: "כל בית ישראל מצווין על קידוש השם הגדול הז...

המשך קריאה: חיים של קידוש ה'
למען השם

למען השם

ולא תחללו את שם קדשי ונקדשתי בתוך בני ישראל אני ה' מקדשכם

המשך קריאה: למען השם
אמור

אמור

בפרשת הכהנים נאמר: "אמור אל הכהנים בני אהרון ואמרת אליהם" המפרשים כבר עמדו על הכפילות של "אמור" לעומת "ואמרת". נראה שהכיוון המרכזי קשור בכך ש"אמור" מב...

המשך קריאה: אמור
למשמעות ספירת העומר

למשמעות ספירת העומר


המשך קריאה: למשמעות ספירת העומר
תגיד יפה תודה!! - לפרשת אמור

תגיד יפה תודה!! - לפרשת אמור

ימים אלה, שבין יום העצמאות ליום שחרור ירושלים הם ימי הודיה שנתקנו בדורנו. להודיה זו עלינו להוסיף תודה "על נסיך שבכל יום עמנו" - על הנצחון על עיראק שהס...

המשך קריאה: תגיד יפה תודה!! - לפרשת אמור