בהעלותך

מה בין דעת לחכמה?

מה בין דעת לחכמה?

בהעלותך(במדבר ח-יב) מה בין דעת לחכמה? "כי נר מצווה ותורה אור" [הנר מייצג את המצוות, והאור מייצג את התורה], (משלי ו':23). פרשת השבוע שלנו פותחת בהוראתו...

המשך קריאה: מה בין דעת לחכמה?
בהעלותך

בהעלותך

מחזה נפוץ הוא לראות אדם השולט במחשבים כאשר הוא נהנה מכל דקה בחברתו של בן הדור אשר לא ידע את המחשב. הרגשה זו הופכת טובה מרגע לרגע כאשר השולט במחשב (ובר...

המשך קריאה: בהעלותך
פרשת בהעלותך

פרשת בהעלותך

ויעש כן אהרון אל מול פני המנורה העלה נרותיה כאשר צוה ה' את משה (ח', ג') בהדלקת המנורה המשיך אהרון הכהן את התגלות האור הגנוז שנגנז בששת ימי בראשית שהרי...

המשך קריאה: פרשת בהעלותך
נפלה ותוסיף קום

נפלה ותוסיף קום

תאור דרכו של עם ישראל במדבר מחולק בפרשתנו לשני חלקים שמפסיקה ביניהם פרשת "ויהי בנסוע". בחלק הראשון מתארת התורה כיצד כל השבטים מסודרים לדגליהם סביב המש...

המשך קריאה: נפלה ותוסיף קום
מנורת המקדש

מנורת המקדש

פרשתנו מספרת על תפקיד מיוחד של הכהנים, להדליק יום יום את שבעת הנרות במנורת המקדש. הפטרת השבוע עוסקת בנבואת זכריה (פרק ד')- אחד משלשת הנביאים ששרדו עד...

המשך קריאה: מנורת המקדש
לקראת  פ'

לקראת פ' "בהעלותך" תש"ע

א. "וביום שמחתכם"- שמחת החגים או שמחת הנצחון במלחמה? בחודש שעבר עברנו שני חגים, שישנו פולמוס בצבור שלנו האם לומר בהם הלל- יום העצמאות ויום ירושלים. לכ...

המשך קריאה: לקראת פ' "בהעלותך" תש"ע
הצאן ובקר ישחט להם ומצא להם; כי אשה כשית לקח

הצאן ובקר ישחט להם ומצא להם; כי אשה כשית לקח

בפרק י"א פסוקים כא-כג נאמר: "ויאמר משה שש מאות אלף רגלי העם אשר אנכי בקרבו ואתה אמרת בשר אתן להם ואכלו חדש ימים הצאן ובקר ישחט להם אם את כל דגי הים יא...

המשך קריאה: הצאן ובקר ישחט להם ומצא להם; כי אשה כשית לקח
בהעלותך את הנרות

בהעלותך את הנרות

(א) וידבר ה' אל משה לאמר: (ב) דבר אל אהרן ואמרת אליו בהעלתך את הנרת אל מול פני המנורה יאירו ש?בעת הנרות: (ג) ויעש כן אהרן אל מול פני המנורה העלה נרתיה...

המשך קריאה: בהעלותך את הנרות
מנהיגות עכשיו

מנהיגות עכשיו

אין פרשה המתארת את תפקידו של מנהיג, תכונותיו והמטלות הנדרשות ממנו, כפי שבאים הדברים לידי ביטוי בפרשתנו "בהעלותך". זה מתחיל באמירת שיבחו של אהרן "שלא ש...

המשך קריאה: מנהיגות עכשיו
מה בין ''ויפוצו אויביך'' ל''וינוסו משנאיך''?

מה בין ''ויפוצו אויביך'' ל''וינוסו משנאיך''?

בפרשתנו אנו מוצאים את הפסוקים הידועים, שבהם אנו פותחים את ארון הקודש: "ויהי בנסוע הארון ויאמר משה...". פסוקים אלה הם יחודיים בכל התורה בכך שהם מופרדים...

המשך קריאה: מה בין ''ויפוצו אויביך'' ל''וינוסו משנאיך''?