ראה

האם טובה תכנית הקצוצים של שר האוצר?

האם טובה תכנית הקצוצים של שר האוצר?

השבוע אישרה הכנסת את תקציב המדינה לשנים 2013-2014. תקציב זה שהיה צריך להתמודד עם גרעון ענק, מבטיח העלאת מיסים וקיצוצים כבדים בתקציבים המיועדים לעזרה ל...

המשך קריאה: האם טובה תכנית הקצוצים של שר האוצר?
לברכה ולא לקללה

לברכה ולא לקללה

בפרשת עקב עיקר הדגש היה על ענין השמיעה. עקב תשמעון. ובכל זאת שם הפרשה הוא עקב כדי להבליט את הסגנון המיוחד בו בחרה התורה לבטא את "כללי המשחק" של שמירת...

המשך קריאה: לברכה ולא לקללה
לקראת פרשת ראה

לקראת פרשת ראה

פרשת ראה: א. הפרט והכלל הדבקים בבורא: הפסוק הראשון מוקשה מבחינה דקדוקית: "ראה אנוכי נותן לפניכם היום ברכה וקללה" – פותח בלשון יחיד ומסיים בלשון רבים....

המשך קריאה: לקראת פרשת ראה
אל תפרוש מן הצבור

אל תפרוש מן הצבור

"בנים אתם לד' אלהיכם ל?א תתגדדו ולא תשימו קרחה בין עיניכם למת". הפסוק הראשון מבטא מצוה לא תעשה מתרי"ג מצוות. מנהגי האבל בישראל מבוססים על המקרא אשר ממ...

המשך קריאה: אל תפרוש מן הצבור
לבחור בברכה!

לבחור בברכה!

"ראה אנכי נותן לפניכם היום ברכה וקללה, את הברכה אשר תשמעו אל מצוות ה' אלוקיכם אשר אנכי מצוה אתכם היום. והקללה אם לא תשמעו אל מצוות ה' אלוקיכם וסרתם מן...

המשך קריאה: לבחור בברכה!
עם סגולה - לא לבודדים - לפרשת ראה

עם סגולה - לא לבודדים - לפרשת ראה

בין המצוות המופיעות בפרשת השבוע מופיע איסור "לא תגודדו" [1] : בנים אתם לה' אלהיכם לא תתגדדו ולא תשימו קרחה בין עיניכם למת. כי עם קדוש אתה לה' אלהיך וב...

המשך קריאה: עם סגולה - לא לבודדים - לפרשת ראה
בנים אתם לד' אלוקיכם

בנים אתם לד' אלוקיכם

התורה בפרשתנו בפס' "בנים אתם לד' אלקיכם" וכן המשנה המבוססת עליה במאמר "חביבין ישראל שנקראו בנים למקום; חבה יתירה נודעת להם שנקראו בנים למקום; שנאמר: ב...

המשך קריאה: בנים אתם לד' אלוקיכם
תורת הרב ותורת האב

תורת הרב ותורת האב

פרק יד' מתחיל בפסוק: "בנים אתם לד' אלקיכם לא תתגודדו". אחד הפירושים שנתנו לפסוק זה חוץ מן הפירוש הקשור לדיני אבלות הוא, לא להתגודד אגודות אגודות. כלומ...

המשך קריאה: תורת הרב ותורת האב
בל תגרע ובל תוסיף

בל תגרע ובל תוסיף

כל שכיר מקבל את שכרו לפי חוזה. בחוזה מסוכמות שעות העבודה שלו והמשכורת המגיעה לו עקב כך. כאשר נכתבות בחוזה שעות העבודה הכוונה היא תמיד למינימום. העובד...

המשך קריאה: בל תגרע ובל תוסיף
אחריות הדדית כביטויה של אהבת חינם

אחריות הדדית כביטויה של אהבת חינם

על הפסוקים הראשונים של פרשתנו אומר רש"י שמוסבים הם על הברכה והקללה שינתנו על הר גריזים ועל הר עיבל; ואולם תמוה הדבר שכן מדוע אם כן אומר הכתוב "היום" ו...

המשך קריאה: אחריות הדדית כביטויה של אהבת חינם