כי תצא

פרשת הבכורה- פרשת עמלק

פרשת הבכורה- פרשת עמלק

בפרק כא פסוקים טו-יז כותבת התורה: "כי תהיין לאיש שתי נשים האחת אהובה והאחת שנואה וילדו לו בנים האהובה והשנואה והיה הבן הבכור לשניאה והיה ביום הנחילו א...

המשך קריאה: פרשת הבכורה- פרשת עמלק
כולנו רוצחים

כולנו רוצחים

"וכל זקני העיר ההוא הקרבים אל החלל" (דברים כא ו') בדורנו, דור הפיחות הגדול בערך חיי האדם, אינך יודע, כיצד להתייחס למצוות "עגלה ערופה", על רקע הווית חי...

המשך קריאה: כולנו רוצחים
פרשת כי תצא

פרשת כי תצא

פרשת "כי תצא": ספר "דברים" עוסק בנאומו הארוך של משה רבינו טרם פטירתו. הנאום כולל שלשה נושאים: א. פרשיות "דברים-עקב": עיקרי האמונה היהודית: תוך כדי סקי...

המשך קריאה: פרשת כי תצא
המעקה היהודי

המעקה היהודי

בפרשתנו (כב, ח) אנו מצווים מהתורה לעשות מעקה – "כי תבנה בית חדש ועשית מעקה לגגך", ולאור זאת ישנן כמה הלכות והנהגות, המייחדות את עם ישראל מכל העמים. א....

המשך קריאה: המעקה היהודי
''דברה תורה כנגד יצר הרע''

''דברה תורה כנגד יצר הרע''

"טוהר הנשק" היה מאז ומתמיד אחד הערכים המרכזיים עליו התחנכו דורות של לוחמים. לא מעט חיילים אף שילמו בחייהם בגלל הרצון לשמור על טוהר הנשק ולא לפגוע במי...

המשך קריאה: ''דברה תורה כנגד יצר הרע''
דיברה תורה כנגד יצר הרע

דיברה תורה כנגד יצר הרע


המשך קריאה: דיברה תורה כנגד יצר הרע
''בקש שלום ורדפהו'' - לפרשת כי תצא

''בקש שלום ורדפהו'' - לפרשת כי תצא

המילה הפותחת את פרשת השבוע, "כי", היא מילה החוזרת פעמים רבות בפרשתנו בפתיחתן של מצוות רבות, ואף בפרשות אחרות. מצוות רבות שאנו מקיימים הם תגובה למה שקו...

המשך קריאה: ''בקש שלום ורדפהו'' - לפרשת כי תצא
פרשת הבכורה; פרשת עמלק

פרשת הבכורה; פרשת עמלק

בפרק כא פסוקים טו-יז כותבת התורה: "כי תהיין לאיש שתי נשים האחת אהובה והאחת שנואה וילדו לו בנים האהובה והשנואה והיה הבן הבכור לשניאה והיה ביום הנחילו א...

המשך קריאה: פרשת הבכורה; פרשת עמלק
האשה האהובה והשנואה

האשה האהובה והשנואה

מצוקת ה"חד הוריות" אחרי שהמצוקה הכלכלית של הנשים ה"חד הוריות" ירדה מעט מסדר היום. כדאי לשאול את שאלת השאלות: רוב רובן של הנשים הללו הן חד הוריות כיון...

המשך קריאה: האשה האהובה והשנואה
כי יקרא קן צפור... כי תבנה בית חדש... לא תזרע כרמך כלאים

כי יקרא קן צפור... כי תבנה בית חדש... לא תזרע כרמך כלאים

פרשת כי תצא פותחת במצוה שרצוי שלא לקיימה: כי תצא למלחמה על איביך ונתנו ה' אלהיך בידך ושבית שביו. וראית בשביה אשת יפת תאר וחשקת בה ולקחת לך לאשה. והבאת...

המשך קריאה: כי יקרא קן צפור... כי תבנה בית חדש... לא תזרע כרמך כלאים