שואל באונסין

נושאי משנה: דינים

השאלה

שלום הרב, התורה החמירה בדיני שואל שמתחייבים לשלם אף באונס, אך מדוע

תשובה בוידאו

חזור