ציונות דתית חדשה?

נושאי משנה: ארץ ישראל, צבא ומדינה, תורה

השאלה

הרב נשאל בשות סמס מדוע רוב גדולי הדור הם מהציבור החרדי ולא הציוני-דתי. הרב השיב שהציבור החרדי קיים 2000 שנה והציבור הציוני דתי רק מקום המדינה. דבר זה אינו ברור. האם גדולי הדור בגולה לא היו ציוניים? האם התורה במקורה איננה ציונית? מה לגבי גדולי ישראל שהורו לעלות ארצה לפני השואה וקום המדינה? האם הציבור החרדי הוא לא זה שחידש לאחר הקמת המדינה דתיות שמנותקת משאיפה לאומית?

תשובה בוידאו

חזור