מספר יוצאי מצרים

נושאי משנה: אמונה

השאלה

שלום כבוד הרב! בגלל שאת התשובה לא הצלחתי לפתוח כי הסרטון

תשובה בוידאו

חזור