אונס

השאלה

שלום הרב, אני מכיר שהגמרא אומרת שאם רואים נערה מאורסה נאנסת מותר להציל אותה בהריגת האונס. שמעתי בעבר מרב שהגמרא אומרת

תשובה בוידאו

חזור