המשך בעניין לימוד תורת רמח

נושאי משנה: אמונה

השאלה

כבוד הרב בהמשך לשאלתי הקודמת רציתי להבהיר, שברור היה לי שאלמד גם דרך ה' וגם דעת תבונות וכנראה גם כתבים נוספים של רמח

תשובה בוידאו

חזור