הוכחה על הקב

נושאי משנה: אמונה

השאלה

לפי הבנתי, על פי המסורת לא ניתן להוכיח את היות הקב

תשובה בוידאו

חזור